· 

Project in de schijnwerpers: voorbereiding werkconferentie

Een blik op mijn blog deed me schrikken. Had ik al zo lang niets geschreven? Oeps. Zit ik op een tropisch eiland niks te doen? Nee, ik ben heerlijk druk met mooi projecten. Volop aandacht bij mijn klanten dus. 

 

Laat ik eens van die projecten in de schijnwerpers zetten. Dan neem ik jullie mee. 

Probleemgedrag bij dementie: een masterplan

Ik werkte dus mee aan de ontwikkeling van een "Masterplan Methodische wetenschappelijk gedreven aanpak preventie en behandeling van probleemgedrag bij dementie.’ Een hele mond vol, maar waar gaat het over? 

 

Ton Bakker zet zich al jarenlang in voor de preventie en behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie. Met een subsidie van ZonMw en gesteund door het Ministerie van VWS is hij nu bezig om samen met partijen als Actiz, Verenso, V&VN, NIP, Alzheimer Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (en meer organisaties) een masterplan te ontwikkelen om dit thema sámen aan te pakken. 

Hoe dan? Door zorgorganisaties en zorgprofessionals te motiveren en ondersteunen om hun werkwijze te baseren op wetenschappelijk bewezen methodes. En die zijn er! Alleen worden ze niet altijd gebruikt. 

 

Ontzettend jammer natuurlijk, want uit onderzoek weten we dat 

  • als zorgprofessionals beter weten hoe om te gaan met probleemgedrag en zij daarin gefaciliteerd worden door hun organisatie, zij zich beter toegerust voelen, overbelasting afneemt en zij minder snel zullen overwegen om het beroep te verlaten. 
  • als cliënten door zorgprofessionals worden benaderd op basis van een wetenschappelijk bewezen methode tot 60% minder probleemgedrag optreedt. 
  • minder probleemgedrag bij mensen met dementie voor aanzienlijke verlichting (tot 50%) voor mantelzorgers zorgt. 

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zou lukken. Maar hoe kom je tot zo’n masterplan? 

 

Op 16 maart 2023 kwamen deze organisaties samen om de eerste contouren van het masterplan te ontwerpen. Aan deze werkconferentie ging een grondige voorbereiding vooraf. 

Interviews als basis voor werkconferentie

En daar kwam ik om de hoek kijken. Samen met projectcollega René van Erve interviewde ik al deze partijen. Want om de krachten te kunnen bundelen, wil je goed in beeld hebben welke krachten er eigenlijk te bundelen zijn. En waarom het tot nu toe niet gelukt is. 

Met deze interviews bracht ik in beeld wat ieder op zichzelf nu al doet om de preventie en behandeling van probleemgedrag bij dementie te faciliteren of te ondersteunen. Wat is daarvan succesvol en moet zeker een plek krijgen in dit masterplan?

 

Maar ook: welke belemmeringen ervaren partijen? Wat hebben organisaties van elkaar nodig om deze belemmeringen weg te nemen en om elkaar te versterken? Na de interviews bracht ik de resultaten samen in een handzame samenvatting. Zo vormden de interviews dus een belangrijk uitgangspunt voor de opzet van de werkconferentie. 

De werkconferentie: samen in gesprek

De werkconferentie zelf verliep prima. Ton Bakker gaf een heldere introductie over de aanleiding en de belangrijkste inzichten ten aanzien van een wetenschappelijk benadering van preventie en behandeling van probleemgedrag. 

Ik gaf een terugkoppeling over de interviews en deelnemers met elkaar in gesprek over hoe het masterplan kan gaan werken en over hun eigen rol en bijdrage hierin. 

 

De eerste stappen zijn nu gezet. Wordt vervolgd! 

Hoe vond ik deze opdracht?

Ik kijk terug op een mooie opdracht die goed bij me paste. Waarom? 

  • De voorbereiding: De uitkomst van de interviews moest de basis vormen voor de werkconferentie. Hoe ontwerp ik dan de interviews zo dat de uitkomsten ook echt die solide basis zullen worden? Alle radartjes gaan dan aan. 
  • De interviews zelf: in gesprek, uitnodigen, doorvragen, nieuwsgierig zijn, ruimte laten. Het waren stuk voor stuk prettige gesprekken. 
  • Na de interviews: een hele set aan interviews met allemaal verschillende perspectieven. Hoe breng ik de perspectieven samen, maar laat ik tegelijkertijd de verschillen zien? Een heerlijke puzzel in mijn hoofd die al schrijvende stukje bij beetje op zijn plek valt. 
  • De voorbereiding van de werkconferentie: Hoe krijgen de interviews daar hun plek? Afstemmen met het projectteam. Meedenken over werkvormen. 
  • De werkconferentie zelf: Ik presenteerde de resultaten. En dat blijf ik leuk vinden om te doen. Daarna gingen deelnemers samen in gesprek en begeleidde ik een van de groepen.

En… ook belangrijk. Deze opdracht mocht ik uitvoeren binnen een team van fijne, gedreven mensen! Top dus!

 


Wil je mij inschakelen als projectleider of procesbegeleider?

Ik ben je frisse blik, aanjager, inspirator, soms advocaat van de duivel. Ik creëer overzicht en samenhang en houd de voortgang erin. Ik begeleid bijeenkomsten met belanghebbenden met oog voor ieders inbreng en expertise. 

 

Of zoek je een faciltator voor je (online) bijeenkomsten? Ook dan zit je goed!