Kirsten Jacobs

Partner in Projecten

maatschappelijke initiatieven – organisatieontwikkeling - innovatietrajectenJij...

... werkt aan een project met maatschappelijke impact. Je zoekt iemand die een scherp oog heeft voor strategie en proces en je kan helpen om zo’n omvangrijk traject om te zetten in behapbare stappen. Iemand die weet hoe je je doelgroep bereikt en op welke manier je mensen echt kunt laten meepraten en meebeslissen. Met een creatieve inslag én structuur.  

 

Dan ben je aan het juiste adres. 

 

Van denken naar (samen) doen!Projectleider / Programma-manager

Ik ben je frisse blik, aanjager, inspirator, soms advocaat van de duivel. Ik creëer overzicht en samenhang en houd de voortgang erin. Ik begeleid bijeenkomsten met belanghebbenden met oog voor ieders inbreng en expertise. 

 

Procesbegeleider / Facilitator (online) bijeenkomsten

Ik ontwerp en faciliteer jouw (online) bijeenkomsten. Daarbij kijken we goed naar jouw doelgroep, het doel van je bijeenkomst en welke werkvormen en tools daar het best bij passen. En uiteraard zorg ik ervoor dat ieder zich op zijn gemak voelt en gehoord en gezien wordt. Mijn aanpak

 

SAMEN: co-creatie / verschillende perspectieven aan tafel / verbinding 

 

de MENS en zijn leef/werkomgeving staat centraal; niet de systemen waarbinnen we leven/werken.

 

INSPIRATIE: op zoek naar kruisbestuiving / trends en toekomstscenario's / trotsmomenten en resultaten

 

LEREN van successen en fouten / stap voor stap ontwikkelen / leren van elkaar

 

beginnen waar de positieve ENERGIE zit en van daaruit doorpakken en op creatieve wijze aan de slag 


Mijn aanpak is gebaseerd op ervaring met grote en kleine verandertrajecten en geïnspireerd door o.a. Design Thinking, Nudging, Liberating Structures, Appreciative inquiry, Rijnlands denken, Lean en systemisch werken.

 

Graag help ik jou met jouw veranderopgave binnen je organisatie of met je maatschappelijke opgave samen met je stakeholders.