· 

Design Thinking bij organisatieontwikkeling

Afgelopen week heb ik weer een mooie opdracht afgerond. Een mooi moment om even terug te blikken op mijn aanpak. De casus: Twee organisaties wilden verkennen in hoeverre hun bestaande samenwerking nog verder of anders vormgegeven kon worden. De double diamond, bekend vanuit het Design Thinking gedachtengoed was mijn handvat voor dit begeleidingstraject. 

In de fase Ontdekken verkenden we het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. Interviews met stakeholders, bijeenkomsten met medewerkers en op zoek naar best practices en leerpunten van andere organisaties die voor een vergelijkbare vraag hebben gestaan. En dat alles met een open blik en uitstellen van je oordeel.

Pas in de fase Definiëren gingen we iets vinden van wat we ontdekt hadden. We brachten de opbrengsten samen en gingen interpreteren wat we hadden ontdekt. Dit gaf richting aan de fase Ontwikkelen

De ontdekkende houding uit het begin van het traject was goed bevallen, want in deze fase bedachten medewerkers van beide organisaties een aantal samenwerkprojecten. Doel van deze projecten was om te ontdekken wat de samenwerking daadwerkelijk zou brengen, zowel op inhoudelijk vlak als in de manier van samenwerken. We sloten het traject af met een aantal mooie inhoudelijke resultaten, een aantal ‘briljante mislukkingen’ (ander resultaat dan verwacht, wel heel bewust bij stil gestaan en van geleerd) en positieve ervaringen in de samenwerking. Het Realiseren van de samenwerking krijgt steeds verder vorm. 

Meerwaarde van een Design Thinking-aanpak

Ik kijk er met veel plezier op terug. Met een Design Thinking-blik naar organisatieontwikkeling kijken (en handelen!) zorgt ervoor dat je vanuit breed perspectief én samen met je doelgroep naar je vraagstuk kijkt, pas over oplossingen na gaat denken als je de échte vraag te pakken hebt en met een lerende ontwikkelaanpak, opnieuw samen met de doelgroep, de oplossingen gaat bedenken en uitproberen. Je bouwt daarmee vanaf de start aan draagvlak en aan oplossingen die goed aansluiten bij de praktijk. 

Nieuwsgierig?

Ook nieuwsgierig of deze aanpak zich leent voor jouw vraagstuk? Laten we dan vooral kennis maken.