Posts met de tag designthinkingDesign Thinking bij organisatieontwikkeling
>dit schrijf ik< · 06. december 2021
Met een Design Thinking-blik naar organisatieontwikkeling kijken (en handelen!) zorgt ervoor dat je vanuit breed perspectief én samen met je doelgroep naar je vraagstuk kijkt, pas over oplossingen na gaat denken als je de échte vraag te pakken hebt en met een lerende ontwikkelmindset, opnieuw samen met de doelgroep, de oplossingen gaat bedenken en uitproberen. Je bouwt daarmee vanaf de start aan draagvlak en aan oplossingen die goed aansluiten bij de praktijk.

BAMM!
>dit schrijf ik< · 17. juli 2020
Hoe breng je nieuw beleid tot leven? Door medewerkers te helpen inzien wat het concreet betekent voor hun werkzaamheden. Een vraag en tool die ik graag inzet om het gesprek op gang te brengen is: BAMM! Ofwel: wat gaan medewerkers Beter, Anders, Meer of Minder doen?