· 

De magische woorden bij brainstorming

Je zit met je team bij elkaar om te brainstormen over een idee of probleem. Hoe kom je tot de juiste input? Design company IDEO ontdekte de magische woorden: How might we…? Ofwel in het Nederlands: Hoe zouden wij…?

 

Het lijkt simpel, maar ieder woordje in deze korte zin doet ertoe en is zorgvuldig gekozen.

 

Hoe zouden wij?

Hoe:

 

Door het woord 'hoe' te gebruiken impliceer je direct dat er oplossingen en ideeën bestaan. Je biedt daarmee perspectief en daagt uit tot concrete invulling van de vraag.

 

Zouden:

 

Het woord ‘zouden’ laat mogelijkheden open. Het laat zien dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn en dat ieder antwoord goed zou kunnen zijn. Zou je bijvoorbeeld de vraag gebruiken: ‘Hoe gaan wij dit doen?’ dan wekt het de indruk dat het idee dat geopperd wordt perfect moet zijn. En dat zet een rem op het gesprek.

 

Het woord ‘zouden’ geeft dus ruimte. Ruimte in het hoofd van de deelnemers, maar ook ruimte voor gekke ideeën. En dat is belangrijk, zeker in de fase dat je net begint met het genereren van ideeën.

 

Wij:

 

Het woord ‘wij’ nodigt alle aanwezigen uit tot meedenken en benadrukt dat komen tot een oplossing iets is waar het hele team aan kan bijdragen.

De juiste vraag stellen

Laatst begeleidde ik een beleidsteam van een zorgorganisatie om een antwoord te zoeken naar de vraag ‘Zijn wij als team toekomstproof bezig?’.

 

We keken naar trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, onderzochten welke waarde het team precies creëert en namen de tijd om goed te kijken waar hun klanten eigenlijk wakker van liggen of juist heel bij van worden (nu en in de toekomst).

Een belangrijke constatering van het team gedurende deze dagen was dat zij dit zelf wel allemaal konden bedenken, maar dat het wel heel spannend was of de klant er net zo over dacht.

 

Daar kom je dus maar op 1 manier achter: vraag het de klant! Maar hoe pak je dat aan?

 

Voordat we hierover konden gaan brainstormen moest eerst de juiste vraag op tafel komen. Want hoe concreter de vraag, hoe beter de ideeën. Maar je wil ook geen beperkingen opleggen in het denken.

 

Met de groep kwamen we tot de vraag:

 

Hoe zouden wij met de klant in gesprek kunnen gaan over hun behoefte en hetgeen wij te bieden hebben?

 

Met behulp van brainwriting gingen we aan de slag. Met deze methode kun je in hele korte tijd veel verschillende ideeën genereren. Je bouwt in een paar rondes voort op elkaars ideeën. In deze blog schreef ik al eerder over brainwriting.

 

Dit leverde een prachtig palet aan ideeën op, waar het team mee verder kan.