Mijn ervaring en expertise en affiniteit ligt in de publieke sector. Misschien herken jij je in een van de volgende beschrijvingen? Laten we dan kennismaken.  

 

Nieuwsgierig naar mijn andere projecten? Lees dan hieronder verder. 

Jij...

... werkt aan een project met een grote maatschappelijke impact. Je zoekt iemand die je kan helpen om zo’n omvangrijk traject om te zetten naar overzichtelijke en behapbare stappen. Iemand die weet hoe je je doelgroep bereikt en op welke manier je mensen echt kunt laten meepraten, meedenken en meebeslissen. En iemand die zulke bijeenkomsten (live of in een online setting) ook kan begeleiden. 

Of jij...

... bent een directeur/bestuurder of manager van een ambitieuze organisatie. Je ziet hoe de wereld om je heen verandert en dat dat iets vraagt van jou en je medewerkers. Je zoekt denk- en doekracht om je organisatie of teams te helpen toekomstproof te worden of te blijven. Iemand die jou en je organisatie snel kan doorgronden, waar je mee kunt sparren en die je vooruithelpt. 


Opdrachtgevers

Zie ook mijn LinkedIn-profiel voor meer projecten en aanbevelingen


Verkenning samenwerking

Rol: projectadviseur / procesbegeleider

 

Deze organisatie help ik bij het verkennen van een verdergaande samenwerking met een andere organisatie. Waar zitten kansen? Waar zitten zorgen? Hoe betrekken we medewerkers van beide organisaties in dit traject. Met een Design Thinking-aanpak begeleid ik dit project vanuit het verkennen van het vraagstukken naar het ontwikkelen en implementeren van ideeën. 

Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University

Rol: procesbegeleider/teamadviseur 

 

Begeleiding van het kernteam bij visie-ontwikkeling, doorvertaling ervan naar de praktijk en onderlinge samenwerking.Diverse organisaties

Rol: Procesbegeleiding en ontwerper van (online) ontwikkel-, brainstorm- en informatiesessies

 

Verschillende organisaties help ik met het vormgeven en begeleiden van hun online bijeenkomsten. Van het ophalen van input bij stakeholders, tot het verkennen van een mogelijke samenwerking, tot het vormgeven van een nieuw leerplan voor een onderwijsorganisatie. 

 

bij o.a. Albeda College, Omgevingsdienst IJmond, Gemeente Den Haag, Gemeente De Bilt, FNV, Impact NOW en andere organisaties in samenwerking met o.a. Mireille Beumer (Mireille Beumer), Debora Timmerman (Groener Gras) en Christel Berkhout (voor Communicatiekracht)

Beleidsplan 2021-2024

Rol: projectadviseur / procesbegeleider

 

Ik hielp deze organisatie bij het prioriteren en keuzes maken van hun ambities voor de komende jaren. Dit resulteerde in een doorvertaling van hun beleidsplan naar plannen en keuzes voor hun 15 vestigingen. Samenwerkpartner van KR8LAB in projecten en workshops Design Thinking / co-creatie

 

Als samenwerkpartners versterken we elkaar in (de ontwikkeling van) mooie nieuwe trajecten voor onze opdachtgevers. Je ontmoet je mij namens KR8LAB in de rol van adviseur of facilitator in trainingen of projecten. 

 

Projecten/workshops o.a. Kwetsbaar in de wijk - Implementatie Wet zorg en dwang - Meester in je werk-week - Maatschappelijke bibliotheken - Participatie omgevingsvisie

Persoonlijk Impact Plan (PIP)

Rol: ontwikkelaar en begeleider workshops

 

Workshops voor beleids- en projectteams en professionals waarbij de kennis, ervaring en ambities van de medewerker verbonden worden met de ambities en ontwikkelingen van de organisatie. Ontwikkeling gesprekstool voor teams

Rol: Ontwikkelaar

Om de visie van deze zorgorganisatie te vertalen naar concrete stappen voor de werkvloer ontwikkelde ik in co-creatie met medewerkers een interactieve gesprekstool. 

De gesprekstool zorgde voor een laagdrempelige manier om met elkaar te bespreken wat de nieuwe visie betekent voor taken, rollen, houding en gedrag. 


Opzetten van Expertisecentrum

Rol: programmamanager

 

Om het kennisklimaat binnen de organisatie te versterken wil deze zorgorganisatie voor en met medewerkers een Expertisecentrum realiseren. Ik begeleid de startfase van het project zodat er een stevig fundament staat om het Expertisecentrum de komende jaren verder uit te bouwen.Aanpak zelfstandige teams

Rol: programmamanager

Vertaling van de visie van deze zorgorganisatie naar de dagelijkse praktijk van (en met) de werkvloer volgens de volgende uitgangspunten: 

Samen: We zoeken naar verbinding tussen teams en locaties. 

➢ Mens: Geen managementtaal, maar gewone mensentaal. De medewerker is actief betrokken. 

Inspireren: Acties zijn prikkelend, vernieuwend, creatief.

Leren: Leren doe je van, door en met elkaar. Aandacht voor stap voor stap ontwikkelen en borgen.

Energie: Positieve energie benutten en nieuwe energie opwekken. Successen vieren.
Opzet trainings-programma in verandertraject

Rol: 

procesbegeleider

 

Deze organisatie werkte aan een traject om medewerkers verder te ontwikkelen op het gebied van zelf regie nemen, samenwerken, efficiënt en effectief werken.

Als programmamanager van het verandertraject werkte ik samen met een gespecialiseerd trainingsbureau aan een trainingsprogramma op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, ketendenken, timemanagement. Doelgroep: 400 medewerkers, verdeeld over 8 functiegroepen en 5 locaties.

Branche: rijksoverheid


Doorontwikkeling en professionalisering Ressortsparket 

Rol: programmamanager

 

Vanuit de behoefte om verder professionaliseren startte een traject van  visieontwikkeling, planvorming en actie/resultaat. 

Het resulteerde in een programma met 15 deelprojecten op het gebied van leiderschap/cultuur, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering, procesmanagement. Elk project werd in co-creatie met medewerkers opgepakt. 

Branche: rijksoverheidBetekenisvol werken. Meer waarde voor cliënt, meer werkplezier voor medewerker.

Rol: 

Procesbegeleider/trainer

 

Deze zorgorganisatie wilde medewerkers graag laten reflecteren op hun manier van werken. Mijn aanpak was drieledig: 1) Wat kun je ZELF doen om je werk meer betekenisvol te maken

(mindset, echt kijken en luisteren naar de cliënt). 2) Wat kunnen we SAMEN doen om ons werk anders in te richten zodat we slimmer samenwerken en daarmee tijd winnen die we in kunnen zetten voor de bewoners (lean-tools, waarde voor de cliënt). 3) Wat kunnen we anders doen, maar hebben we ANDEREN bij nodig. En hoe betrekken we die er dan bij? (communicatie). 


Is ons team voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg?

Rol: 

Ontwikkelaar / Facilitator

Voor een beleidsteam in een zorgorganisatie ontwikkelde en faciliteerde ik een teambijeenkomst om samen te ontdekken

- welke ontwikkelingen op het pad komen

- welke rol zij daarin willen spelen

- wat zij daarvoor met elkaar te doen hebben. Scenario-analyse 

mbt de toekomst van kinderopvang

Rol: Opzet methode

Begeleider sessies 

 

Deze organisatie zocht nieuwe invalshoeken om met leden het gesprek te kunnen voeren over de toekomst van de branche. 

Aanpak: ontwikkeling van een methode voor scenario-analyse, verkenning impact van scenario's met ondernemers uit de branche. Resultaat: in aantal sessies zijn verschillende sceario's ontwikkeld en verkend. Het leverde gespreksstof op voor de branche.

Branche: kinderopvang


Opzet strategische agenda

Rol: procesregisseur

 

Deze organisatie had behoefte aan meer overzicht en focus in de vele lopende projecten. 

Aanpak: context- en stakeholderanalyse en verkenning van het effect van verschillende projecten op doelstellingen van de organisatie. Resultaat was een strategische agenda met duidelijk zicht op prioriteiten en bijbehorende acties. 

Branche: brancheorganisatie zorgOrganisatie evenement "Beter goed gejat dan slecht bedacht!"

Rol:

Initiator / projectleider

Kennisdelen met collega's gaat pas gebeuren als je elkaar weet te vinden en weet wat je elkaar te bieden hebt. In mijn werk als programmamanager voor De Wever initieerde en organiseerde ik daarom het evenement Beter goed gejat dan slecht bedacht. 

Meer info leest u hier


Aan het roer!

Rol: 

Trainer / coach 

In teamsessies, workshops en individuele sessies laat ik mensen kennismaken met het Business Model You® zodat zij ontdekken wat zij zelf te bieden hebben in de samenwerking met anderen. 

Het Business Model You ® heb ik doorontwikkeld naar het Persoonlijk Impact Plan (PIP).
Pitch toekomstproof met zorgtechnologie

Rol: 

Spreker

 

De vraag van deze organisatie was: laat ons zien hoe jij binnen onze zorgorganisatie onze pilots m.b.t. zorgtechnologie verder vorm zou geven.

Aanpak: beeld geschetst van aanpak met balans tussen meer structuur aanbrengen enerzijds en vernieuwingskracht en energie anderzijds. Met als resultaat een stevig fundament voor toekomstige innovatie.

Branche: ouderenzorg


Introductie plaats- en tijdonfhankelijk werken

Rol: projectleider

 

De organisatie startte een bewustwordingstraject rondom plaats- en tijdonafhankelijk werken. De vraag was: onderzoek met medewerkers wat plaats- en tijdonafhankelijk werken de medewerkers en de organisatie kan opleveren en onderzoek wat er voor nodig is. Aanpak was een mix van verkennen en 'gewoon doen' en ontdekken wat er nodig is. Het ging om enerzijds de praktische tools, maar ook om de mindset van medewerkers en management te veranderen 

Branche: rijksoverheid
Verkorting doorlooptijden aangehouden zaken

Rol: projectleider / LSS black belt

 

Deze organisatie wilde de doorlooptijd van een administratief proces verkorten. 

Met behulp van Lean Six Sigma heb ik samen met de medewerkers het administratieve proces vereenvoudigd. 

Branche: rijksoverheid


Opzet campagne Stomazorg is maatwerk

Rol: projectleider

 

Deze organisatie wilde graag inzichtelijk maken dat stomazorg maatwerk is, zodat zij met zorgverzekeraars in gesprek konden over vergoedingen van stomamateriaal. 

Aanpak en resultaat: andere belanghebbenden betrekken, formuleren kernboodschap, vertaling in middelen, spreker op congres verpleegkundigen.

Branche: brancheorganisatie zorgOpzet nieuwe netwerkbijeenkomst
Rol:

Procesbegeleider

 

Deze organisatie vroeg begeleiding bij de opstartfase van een nieuw projectteam dat een nieuwe vorm netwerkbijeenkomst wilde bedenken. Aanpak: werken aan gezamenlijk beeld van punt op de horizon, introductie samenwerkingstool, bespreekbaar maken wederzijdse verwachtingen. Met die elementen samen in gesprek over het hoe. 

Branche: mkbWat zeggen anderen?

"Kirsten is een gedreven, enthousiaste, creatieve en deskundige projectleider die ogenschijnlijk eenvoudig de gestelde doelstellingen behaalt. Haar kracht is de mate van verbinding die ze op alle niveau's weet te maken en de positieve energie die ze daarbij uitstraalt. Door haar komen, linksom of rechtsom, zaken in beweging en lukt het haar daadwerkelijk om iedereen aan boord te halen en te behouden! Kirsten werkt nauwkeurig en weet de grote lijn vast te houden. Een prima resultaatgerichte projectleider / programmamanager die zich in korte tijd inwerkt in een organisatie, aan het roer staat en de zaak in beweging brengt!"

 

Aanbeveling op LinkedIn van Olga van Rijn, manager Expertisecentrum en behandeling Thebe

"Kirsten heeft binnen De Wever de rol van 'programmamanager zelfstandige teams' prima ingevuld. In 2017 heeft zij locaties en teams geholpen in hun ontwikkeling, op een creatieve en laagdrempelige wijze die door medewerkers werkelijk als ondersteunend is ervaren. Kirsten is niet aflatend op zoek geweest naar de verbinding, naar hoe teams ook van elkaar kunnen leren, naar de best practices en naar de samenhang. Dat heeft geresulteerd in beweging in de teams, er zijn mooie dingen gebeurd."

 

Aanbeveling op LinkedIn van Willem Kieboom, Raad van Bestuur van De Wever

"Kirsten heeft een traject samen met mij en mijn collega's opgezet en uitgevoerd. Kirsten is iemand die werkt tot in de details, vooral in haar communicatie. Ze zoekt naar wat de vraag achter de vraag is. Hierdoor is ze goed op de hoogte van alles wat er speelt en wat de wens is van de opdracht. 

De medewerkers hebben vooral gewaardeerd dat de training praktisch is. Soms ook direct tastbaar resultaat, super. Kirsten spreekt daarnaast de taal van de medewerkers, steekt in op hun niveau, dit maakt dat ze toegankelijk is voor iedereen. Prettige samenwerking en we gaan dan ook samen weer verder met een ander traject op onze locatie."

 

Aanbeveling op LinkedIn van Inge Kemmeren, locatiemanager woonzorgcentrum Joannes Zwijsen


Kijk voor meer aanbevelingen en projecten op mijn LinkedIn-profiel.